Dzisiaj: 23.10.2017, Imieniny: Marleny, Seweryna, Jana
>> Strona główna >> Oprocentowanie, prowizje, opłaty >> Kredyty
Używamy plików cookies!!!
2013.04.09

Jeśli nie akceptujesz polityki cookies opuść naszą stronę.

więcej

Zastrzeżenie środków dostępu:
2012.11.05

Szanowny kliencie
Utraciłeś token lub kartę chipową?
Zgłoś to!

więcej

Kredyty
Kredyty
Oprocentowanie kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej

RODZAJ KREDYTU

oproc. w stosunku rocznym

Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców z wyjątkiem rolników

stałe 8,0% - 10,0% *

Kredyty dla przedsiębiorców w rachunku bieżącym "Ekspres linia"

stałe 8,0% *

Kredyty w rachunku bieżącym dla rolników na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

stałe 8 - 10,0% *

AGROKREDYT - kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

redyskonto weksli + marża *

Kredyty w rachunku bieżącym dla klientów strategicznych

stałe 6,0% *

Kredyty w rachunku kredytowym obrotowe

stałe 8,0% *

KREDYTY INWESTYCYJNE

redyskonto weksli + marża *

Kredyty inwestycyjne dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą na zakup ciągników i maszyn rolniczych (na zasadach współpracy z URSUS S.A.

Wibor 3M**** + marża

Kredyt "Dobry Plon" na zakup środków do produkcji rolnej

7,0%

Kredyty na realizację inwestycji z udziałem funduszy unijnych

redyskonto weksli + marża

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii nMR, nKZ, nGR, nNT, nGP, nNT, nOR, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nIP) udzielone w okresie 18.09.2012 - 31.12.2014

kredytobiorca płaci 2,625%

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii RR, Z, PR, K01) udzielone od 2015 r.

kredytobiorca płaci 3%

Kredyty z częściową spłatą kapitału (z linii MR csk) udzielana w 2015 r.

redyskonto weksli + marża

Kredyt klęskowy K02 z ubezpieczeniem 50% upraw lub zwierząt

kredytobiorca płaci

2,1150 %

Kredyty klęskowe obrotowe K02 bez ubezpieczenia 50% upraw lub zwierząt

kredytobiorca płaci

3,1725 %

KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH*

Kredyty odnawialne w ROR i przyznane debety w ROR

wibor 12m*** + marża   (3)

Kredyt gotówkowy "Okazja" (2)

stałe 7%

Kredyt gotówkowy "Promocja na spełnienie marzeń"

stałe 4,99% (5)

Kredyt gotówkowy "JUBILEUSZ 155"

Wibor 12 + marża (7)

Kredyt gotówkowy udzielany od 01.06.2015 r. na okres spłaty:

a) do 3 lat

b) pow. 3 lat

 

8,0% stałe

8,5% stałe (4)

Wibor 12M***+marża   zmienne (1)

Kredyty hipoteczne:

  • mieszkaniowy,
  • konsolidacyjny,
  • konsumpcyjny (6),
  • pożyczka hipoteczna (6a).

Wibor 3M** + marża

Kredyty na zakup i montaż kolektorów słonecznych:

dla osób fizycznych:

 

dla wspólnot mieszkaniowych:

 

WIBOR 12M*** + marża

 

WIBOR 3M**** + marża

Kredyty na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych:

Wibor 3M**** + marża

należności przeterminowane - dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych

14,0%

* istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,

** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek,

*** WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale roku poprzedzającego rok nalicznia odsetek, obowiązuje od 01.02. roku następnego,

**** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmtetyczna 5-ciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca,

(1) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 38 300 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 84 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 8,34%. Kwota odsetek 11 310,77 zł, prowizja 7% kwoty udzielonego kredytu. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu i koszt kredytu) 52 291,77 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,42%.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminuregulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 23.01.2017 r.

(2) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 13 500 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 36 miesięcy. Przy rocznym oprocentowaniu nominalnym 7,00% w stosunku rocznym kwota odsetek wynosi 1 454,84 zł. Prowizja 4% kwoty udzielonego kredytu. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu i koszt kredytu) 15 494,84 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,33%.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta.

(3) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 6 467 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 9,84%, kwota odsetek 1 616,64 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 0,5% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 0,5% odnawianej kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,60 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 8 245,32 zł.*

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja zostala sporządzona na dzień 23.01.2017 r.

* Przy założeniu, że wykorzystanie kredytu nastąpi w całości i poprzez cały okres trwania umowy kredytowej.

(4) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 15 000 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 48 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 8,5 %, kwota odsetek 2604,88 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4 % całkowitej kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 11,32%, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 18 204,88 zł.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja zostala sporządzona na dzień 22.04.2016 r.

(5) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu 20 000 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 4,99%. Kwota odsetek 2535,44 zł, prowizja za udzielenie kredytu 6% całkowitej kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,95%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23 735,44 zł.

(6) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu 80 000 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 5,23% (marza dla LtV przy wartości do 40%) . Kwota odsetek 21 096,65 zł. Prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu. Koszt zabezpieczenia kredytu 319 zł (wpis do hipoteki, podatek od czynności cywilnoprawnych, wykreślenie z hipoteki). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,96%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 103 015,65 zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 23.01.2017 r.

(6a) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota pożyczki 250 000 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 6,23% (marza dla LtV przy wartości pow. 50%). Kwota odsetek 78 532,02 zł. Prowizja za udzielenie kredytu 2% całkowitej kwoty kredytu. Koszt zabezpieczenia kredytu 319 zł (wpis do hipoteki, podatek od czynności cywilnoprawnych, wykreślenie z hipoteki). Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,08%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 334 851,02 zł. Kalkulacja sporządzona na dzień 23.01.2017 r.

(7) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu 20 000 zł, okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 5,84 %. Kwota odsetek 2965,53 zł, prowizja za udzielenie kredytu 4% całkowitej kwoty kredytu. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,90%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23 765,53 zł.

Stopa kredytu lombardowego:

Stopa redyskonta weksli:

Stopa referencyjna:

2,50

1,75

1,50

drukuj

Bankowość internetowa